Bjerge

Bjergenes beskrivelse og egenskaber i Koranen:

“Har Vi ikke gjort jorden til et leje og bjergene som teltpløkke?” Koranen 78:6-7

Professor Emeritus Frank Press er en af forfatterne til bogen ”Earth”, som er en grundbog på mange universiteter rundt omkring i verdenen. Han var videnskabelig rådgiver for tidligere amerikanske præsident, Jimmy Carter, og var i 12 år formand for The National Academy of Sciences i Washington, D.C.

Bogen beskriver, at bjerge har underliggende rødder. Disse rødder er dybt forankret i jorden, således at bjerge har form som en pløk.


Moderne videnskab har bevist, at bjerge har dybe rødder under jordens overflade, og at disse rødder kan være op til flere gange bjergenes højde over jorden. Så det mest dækkende ord til at beskrive bjerge på grundlag af denne information er ordet ´pløk´, da størstedelen af en pløk nedsat i jorden er under jorden.

Bjerge spiller også en stor rolle i at stabilisere jordens skorpe og dette er ligeledes beskrevet i Koranen:

“Og Han har forankret bjerge i jorden, så den ikke skælver med jer, og floder og veje, for at I må finde vej. ” Koranen 16:15

Dette forekommer ligeledes i den moderne teori om pladetektonik, som beskriver, at bjerge virker som stabiliserende elementer for jorden. Denne viden om bjerges rolle, som stabiliserende elementer for jorden, er noget, som man kun lige er begyndt at forstå i forhold til pladetektonik.

Kunne nogen i profeten Muhammads (Må Guds fred og velsignelser være med ham) tid have kendt til bjergenes virkelige form?

Kunne nogen forestille sig, at det solide massive bjerg, som han så foran sig, i virkeligheden går langt ned i jorden og har en rod, som videnskabsmænd hævder?

Et stort antal bøger om geologi beskriver kun den del af bjergene, der er over jordoverfladen, når de behandler dette emne. Moderne videnskab har imidlertid bekræftet sandheden i Koranens vers.

[Kilde: “A brief illustrated guide to understanding Islam.”]

Share
This entry was posted in . Bookmark the permalink.