Faraos krop

Et nyt videnskabeligt fund, som har været velkendt for muslimerne ca. 1400 år siden, omhandler Faraos krop. Dette nævnes i følgende vers i koranen:

“Så vil Vi da i dag bevare din krop (Farao). For at du kan blive et tegn for dem, som kommer efter dig. Og se, mange af menneskene giver visselig ikke agt på Vore tegn.” Koranen 10:92

Vi ved fra vores bøger, at Moses (fred være med ham) og hans ledsagere havde rejst fra Ægypten til Israel. Farao, som fulgte dem, druknede på vej efter jøderne. Bag alt dette ligger der et stort mirakel. For at fremvise miraklet vil vi se på de undersøgelser, som der er blevet fortaget af Faraos krop.

I år 1981 spurgte Frankrig, om de kunne få leveret Faraos mumie fra Ægypten, da de ville gennemføre en række behandlinger og eksperimenter på Faraos krop. Den ledende kirurg og videnskabsmand for undersøgelsen af Faraos krop var den berømte Dr. Maurice Bucaille, som har et speciale i gastroenterologi. Mens de andre medarbejdere havde travlt med at renoverer mumien, begyndte deres leder dr. Maurice Bucaille at undersøge noget andet. Han forsøgte at opdage, hvordan Farao døde. Da han endeligt havde afsluttet sin analyse, opdagede han, at kroppen besad store dele af salt. Dette var et klart bevis på, at han var druknet, og at kroppen blev hentet i land hurtigt efter Farao druknede. Det var også tydeligt, at hans krop var blevet mumificeret straks efter, således at kroppen kunne bevares. Maurice Bucaille undrede sig dog over noget: Hvordan har kroppen bevaret sig så godt i forhold til andre mumificerede kroppe, selvom kroppen var blevet hentet i land fra havet?

Dr. Maurice Bucaille undrede sig meget over dette, men en ægyptisk muslim fortalte ham: “Der er ingen grund til forvirring, da koranen siger, at Farao er druknet, og hans krop stadig er bevaret selvom han druknede. ”

I starten fik professoren et voldsomt chok, og afviste dette faktum. Han nægtede at tro det, og holdt fast ved, at en sådan opdagelse kun ville opnås gennem et sofistikeret, moderne og videnskabeligt studie. Han blev overrasket og blev ved med at spørge: “Hvor fik muslimernes koran denne information fra, da mumien først blev opdaget år 1898 e.Kr., og da koranen er 1400 år gammel? ”

Maurice tilbragte en søvnløs nat, hvor han gennemgik historiske værker og hvor han kiggede biblen igennem for at finde information om ligets bevaring. Han bad om et eksemplar af Bibelen. Han begyndte at læse 2 Mosebog – Kapitel 14 – Vers 28 som lyder: “Vandet vendte tilbage og lukkede sig over alle vognene og rytterne i Faraos hær, som var fulgt efter dem ud i havet. Der blev ikke en eneste af dem tilbage. ” Denne tekst forklarede dog ikke bevaringen af liget.

Frankrig sendte mumien tilbage til Ægypten, men da han havde læst alt dette, besluttede han sig for at rejse til de arabiske lande. Maurice Bucaille lærte sproget, og læste koranen. Han reverterede til Islam, og skrev en række bøger om koranens videnskabelige mirakler. Denne kendsgerning var helt ukendt, men ikke desto mindre åbenbarede Gud den til profeten Muhammad (må Guds fred og velsignelser være med ham), og i dag kan vi forvisse os om koranens sandhed ved at betragte den kendsgerning, at Faraos mumie befinder sig velbevaret på et museum. Dette er blot et tegn for dem, der tager imod vejledning.

Share
This entry was posted in . Bookmark the permalink.