Jern

Jern er et af elementerne, der er særligt fremhævet i Koranen. I Surat al-Hadid, der betyder Jern, bliver vi informeret:

”… Og vi har sendt jernet ned, i hvilken der er en mægtig styrke (i krigs henseende) og (også) mange fordele for menneskeheden… ” Koranen 57:25

Formuleringen ”sendt jernet ned” specielt brugt for jern i verset, kunne tænkes at have en metaforisk betydning for at forklare, at jern er givet til menneskets tjeneste. Når vi tager den bogstavelige betydning af ordet i betragtning, som er ”fysisk at blive sendt ned fra himlen”, bliver vi dog klar over, at dette vers antyder et meget vigtigt videnskabeligt mirakel.

Dette er fordi moderne astronomiske fund har konkluderet, at metallet jern fundet i vores verden er kommet ned fra de gigantiske stjerner i det ydre rum.

De tunge metaller i universet produceres i de store stjerners atomkerne. Vores solsystem har dog ikke en passende struktur til at kunne producere jern selv. Jern kan kun blive produceret i meget større stjerner end solen, hvor temperaturen når et par hundrede millioner grader. Når mængden af jern overskrider et vist niveau i en stjerne kan stjernen ikke længere klare det og ender med at eksplodere i, hvad der kaldes en ”nova” eller en ”supernova”. Som resultat af denne eksplosion spredes meteorer, der indeholder jern, i universet og de bevæger sig gennem rummet indtil de tiltrækkes af et himmellegemes tyngdekraft.

Alt dette viser, at metallet, jern, ikke blev formet på jorden, men blev båret fra eksploderende stjerner i rummet via meteorer og blev “sendt ned til jorden” præcis som forklaret i verset: Det er klart, at denne kendsgerning ikke kunne være videnskabeligt kendt i det syvende århundrede, da Koranen blev åbenbaret.

Endvidere indeholder det 25. vers af Surat al-Hadid, som refererer til jern, to interessante matematiske koder. Surat al-Hadid er den 57. Surah i Koranen. Den numeriske værdi af ordet ”Al-Hadid” på arabisk, i andre ord Abjad, er det samme nummer: 57. Den numeriske værdi af ordet ”Hadid” alene er 26, og 26 er atomnummeret af jern!

Share
This entry was posted in . Bookmark the permalink.