Proportionen af regn

I et af Koranens vers bliver de ”befrugtende” egenskaber af vindene og formationen af regn som et resultat deraf nævnt.

”Og Vi udsender de befrugtende vinde, og så forårsager Vi vand ned fra himlen og giver jer det at drikke.” Koranen 15:22

I dette vers er det pointeret, at det første stadie i dannelsen af regn er vind. Indtil begyndelsen af det 20. århundrede var den eneste kendte relation mellem vind og regn, at vinden drev skyerne. Nye meteorologiske fund har dog demonstreret den ”befrugtende” rolle som vindende spiller i formationen af regn.

Denne befrugtende funktion af vindene virker på følgende måde:

På overfladen af oceaner og vande formes utallige luftbobler på grund af den skummende funktion. I det øjeblik disse bobler springer, udslynges tusinder af bitte små partikler med en diameter på en hundrededel af en millimeter, ud i luften. Disse partikler, også kaldet aerosoldåser, blander sig med støv der af vinde bæres fra land, og bliver båret til de øvre lag af atmosfæren. Disse partikler båret til større højder af vinde kommer i kontakt med vanddamp deroppe. Vanddamp fortætter sig omkring disse partikler og omdanner dem til vanddråber. Disse vanddråber samles først og former skyer, og derefter falder ned på jorden i form af regn.

Som beskrevet ”befrugter” vindene vanddampen der flyder i luften med de partikler som de bærer fra havet og hjælper endelig i dannelsen af regn.

Hvis vindene ikke besad denne egenskab ville vanddråberne i den højere atmosfære aldrig dannes og der ville ikke være noget regn.

Den vigtigste pointe her er, at den kritiske rolle som vindene udspiller i formationen af regn var konstateret århundreder siden i et Koranvers i en tid, hvor folk vidste meget lidt om naturlige fænomener.

Et andet faktum givet i Koranen om regn er, at det bliver nedsendt på jorden i passende mængder.

”Som sender vand (regn) ned fra himlen efter et (bestemt) mål og med den (regnen) genopliver Vi et dødt land. På samme måde skal I bringes frem (fra gravene).” Koranen 43:11

Denne måleholdenhed i regn er igen blevet opdaget af moderne forskning. Det vurderes, at der på et sekund fordamper omkring 16 millioner ton vand fra jorden. Dette tal beløber sig til 513 trillioner ton vand på et år. Dette tal er lig med mængden af regn der falder til jorden på et år. Dette betyder, at vand kontinuert cirkulerer i en balanceret cyklus ifølge en vis ”mængde”. Livet på jorden afhænger af denne vandcyklus. Selv hvis man brugte al teknologien i hele verden, ville man ikke kunne producere denne cyklus kunstigt.

Selv en lille afvigelse i denne mængde ville meget snart give opstand til en stor miljømæssig ubalance som forarbejde til enden af alt liv på jorden. Dette sker dog aldrig og regn falder fortsat hvert år i præcis det samme omfang – netop som åbenbaret i Koranen.

Share
This entry was posted in . Bookmark the permalink.