5. april 2017

Hvad er Islam

Ordet ”Islam” betyder underkastelse, hengivelse eller overgivelse til Gud. En person, der erklærer sin tro på Islam, kaldes på arabisk en “muslim“, altså en, som underkaster sig som en ’underkastende tjener’ af sin Herre.

Muslimer foretrækker ofte at bruge ordet Allah frem for Gud. Ordet Allah kan hverken bøjes i tal eller køn, ej heller skrives med stort eller småt.

Det samme budskab

Islam er ikke en ny religion. I sin essens formidler islam det samme budskab, som Gud åbenbarede til alle Sine profeter gennem historien.

“Sig (Åh Muhammad): `Vi har tro på Gud og det, der er åbenbaret til os, og det, der blev åbenbaret til Abraham og Ismail og Isak og Jakob og stammerne, og som blev givet Moses og Jesus og til profeterne fra deres Gud. Vi gør ingen forskel på dem, og til Ham overgiver vi os.´”  Koranen 3:83

Islam (dvs. overgivelse til Gud) har altid eksisteret, fra det første menneske til i dag. Budskabet, der blev åbenbaret til den sidste profet Muhammad  er dets samlede, komplette, og endelige form. Alle profeter fra Adam (fred være med ham), indtil den sidste profet Muhammad , underkastede og hengivede sig til Gud og var alle sammen muslimer. Profet Muhammad , blev sendt med det samme budskab, som de tidligere profeter; tilbedelsen af Allah (Gud) alene, uden at ligestille andre med Ham.

Gud er Én

Islam lærer os om enheden og suveræniteten af Gud, som har givet mennesket en mening i forhold til universet og en plads deri. Denne tro frigør mennesket fra stjernetegn og overtro, og gør ham bevidst om én almægtig Gud. Islam afviser ideen om et ‘udvalgt folk’ og gør troen på Gud, samt udførelse af gode gerninger, den eneste vej til succes. Således åbner islam en direkte vej mellem mennesket og Gud uden mellemled.

Koran

Koranen er det sidste åbenbarede ord fra Gud. Koranen bekræfter og fuldender den guddommelige vejledning til menneskeheden.

Koranens budskab er for enhver, fra Profetens tid for halvandet tusinde år siden og indtil det sidste menneske på jorden. Koranen er islams fundamentale og primære kilde, og den omhandler begreber som troslære, moralitet, menneskets historie, tilbedelse, viden, visdom, Gud-menneske-relation og menneskelige relationer i alle aspekter. Denne lære udgør et solidt system, hvorpå forståelsen af godt og ondt, social retfærdighed, økonomi, politik, lovgivning, jura, aftaler og relationer kan bygges.

Share