23. juli 2015

Koran

jesus-in-quranDer har været mange fantastiske litterære værker såsom Shakespeares skuespil, og Ringenes Herre indenfor fiktionsgenren fantasy. Det der binder disse værker sammen er, at de er produkter af store menneskelige tænkere. Så fantastiske som disse værker nu engang er; kan du så forestille dig hvor meget mere fantastisk en bog ville være, hvis Gud selv have forfattet den? Sandelig ville det være den mægtigste bog nogensinde. Forestil dig derudover, at Gud besvarer alle de vigtige spørgsmål, som mennesket rejser vedr. livet, lige fra hvorfor vi eksisterer til hvad der sker med os efter døden. Sidst men ikke mindst; forestil dig at Gud har forfattet denne bog med dig i mente, en bog der adresserer dig som individ. Ville du ikke læse sådan en bog? Koranen er nøjagtig den bog, der er tale om.

Ordet “Qur’an” (koran) er det arabiske ord for “recitation”. En af de mange ting som gør koranen unik er, at den påpeger at være Guds direkte tale. Muslimer tror på, at koranen blev åbenbaret fra Gud til profeten Muhammad gennem englen Gabriel, for over 1400 år siden. Hele koranen blev ikke åbenbaret på én gang, men gradvist gennem en periode på 23 år, under profetens levetid. Det kan være at læserne bliver overraskede, når de finder ud af at koranen indeholder samme grundlæggende budskab, som andre guddommeligt åbenbarede tekster, såsom Torahen som vi kender fra Moses, og Evangeliet som vi kender fra Jesus (fred være med dem). Muslimer anerkender, at disse skrifter i deres oprindelige form ligeledes er sendt af Gud. Koranen informerer os om, at Muhammad  er den sidste budbringer, af en lang række af budbringere såsom Abraham, Moses og Jesus, som Gud sendte før ham. Dette er et andet unikt aspekt af koranen, den anderkender nemlig alle abrahamitiske trosretninger, såvel som alle profeterne sendt af Gud.

Historisk set er koranen også unik, hvad angår den revolutionerende indflydelse, som den har haft på samfundet. Det præ-islamiske Arabien var ikke et rart sted at bo. Det arabiske samfund var stammeopdelt, hvilket medførte at stridigheder tit endte ud i blodsudgydelser mellem stammerne, der ville påvirke de efterfølgende generationer. Slaveri var en økonomisk institution for araberne. Der blev handlet med mandlige og kvindelige slaver som var de dyr, og de udgjorde den klasse i det arabiske samfund, som var de mest deprimerede. Arabien var et mandsdomineret samfund for at sige det mildt. En mand kunne gifte sig med så mange kvinder han ønskede, og når han døde, fik sønnen kvinderne i arv, med undtagelse af sin egen mor. Som tommelfingerregel havde kvinder ingen rettigheder; fædre solgte deres døtre ind i ægteskab, og kvinder havde ingen ejendoms- eller arveret. Den mest magtfulde klasse blandt araberne bestod af kapitalister og pengeudlånere, som tog 100% i renter ved lån. Barnemord, især begravelser af levende pigebørn, var normen i samfundet. Analfabetisme såvel som alkoholisme og utugt var også meget udbredt blandt araberne. Man kan nu værdsætte grunden til, at denne periode af den arabiske historie som fandt sted før Islams frembrud, er kendt som den ignorante periode!

Kan du forestille dig at få til opgave, at reformere et sådan samfund? Reflekter over hvor lang tid det vil tage en person at kurere alle disse samfundsmæssige sygdomme. En generation? Flere generationer måske? Du vil muligvis se det som en umulig opgave. Lad os se på et forsøg i vestens historie, hvor man ville udrydde blot én af disse samfundsmæssige sygdomme, nemlig alkoholisme. I 1920 udsendte den amerikanske regering en national lov om forbud af salg, produktion, import og transportering af alkoholiske drikkevarer. Forsøget var baseret på moralske og helbredsmæssige årsager. Dette var et alment kendt forbud, og selvom alkoholforbruget faldt i begyndelsen af dets indførsel, steg det efterfølgende og medførte andre problemer såsom korruption og organiseret kriminalitet. Loven blev ophævet i 1933. Den fiasko som en af de mest magtfulde regeringer oplevede, ved håndteringen af blot et enkelt samfundsmæssigt problem, burde få os til at reflektere over koranen. Koranen formåede at skabe en fuldstændig reformation, ikke kun hvad alkoholisme angår, men ligeledes alle de samfundsmæssige sygdomme i det arabiske samfund. Denne store reformation fandt sted under en enkelt generation der strakte sig over 23 år! Dette var en revolution som verden aldrig har set magen til.

Den indflydelse koranen har på verden, er ikke kun historisk. Man skal bide mærke i, at selvom koranen blev åbenbaret i Arabiens 7. århundrede, så er dens budskab tilsigtet hele menneskeheden. Faktisk er der 1.5 milliarder muslimer i verden den dag i dag pga. koranen. For at give et praktisk eksempel af, hvor mange muslimer der er i verden, så vid at på ethvert tidspunkt på en hvilken som helst dag, er der nogen et sted, som priser Gud ved at recitere koranen i deres bøn. Du burde undre dig over, hvad det er ved koranen, som har gjort så stort et indtryk på mere end én milliard muslimer?

Share