23. juli 2015

Muslim

Muslimernes Tro

Grundlæggende betyder Islam underkastelse til Den Ene og alene Gud, Allah. Som en muslim tror man ydermere på englene, de hellige skrifter, profeterne, Dommedagen og skæbnen. Islam lærer os, at man kun kan finde sand fred og lykke i sit liv, hvis man inderligt underkaster sig en Gud (Allah) med sit hjerte, sjæl og sine handlinger. Den, der underkaster sig Den Ene og alene Gud og følger Islam kaldes for en muslim.

Den første del af den muslimske trosbekendelse danner grundlaget for begrebet Gud i Islam. Muslimer bevidner at ”ingen har ret til at blive tilbedt ud over Allah”. Konceptet om Gud er meget monoteistisk og unitarisk. Gud alene er fuldkommen, fuldstændig uafhængig og selvforsynende. Hvad end, der eksisterer eller har eksisteret, så har det gjort det på baggrund af Hans vilje. Han har ingen partner hverken i at skabe universet eller i at opretholde dens eksistens, og Han har heller ingen start eller ende.

Den anden del af den muslimske trosbekendelse er ”Muhammad  er den sidste budbringer”. Muslimerne beundrer og respekterer alle de tidligere profeter og budbringere, herunder Adam, Noah, Abraham, Jacob, Isaac, Ismail, Moses, David, Salomon, Jesus og mange flere (fred være med dem alle), som alle underkastede sig selv til den ene Gud (Allah), som skabte dem og valgte dem til at være bærer af Hans budskab, som der står i koranen:

”Sig (O’ de troende) Vi tror på Allah og på det, der blev sendt ned til os; og på det der blev sent ned til Abraham, Ismael, Isak, Jakob og deres efterkommer; på det, der blev givet til Moses og Jesus, og på det, der blev givet til profeterne fra deres Herre. Vi gør ikke forskel på nogen af dem. Vi overgiver os til Ham.” Koranen 2:136

Troens 6 søjler

I Islam er der seks trosartikeler:

 1. Troen på Den Ene og alene Gud, Allah

At tro på eksistensen af Gud, og at Han er én Gud uden nogen ligeværdig, Han er Den Levende, Den Evig og Den Almægtige, Den Barmhjertige og Den Medfølende, Skaberen, Opretholderen, Den Generøse og Venlige, og at Han tager sig af hele universet; der falder ikke et blad fra et træ uden Hans viden om dette og Hans vilje.

 1. Troen på Allahs engle (de er ikke Hans partnere eller Ham ligeværdige)

De tilbeder Allah alene og adlyder Hans ordre. Nogle af de mest kendte blandt englene er: Jibraeel (Gabriel), Mikaeel (Michael), Israfeel og Izaraeel.

 1. Troen på de hellige skrifter

Muslimer tror på, at alle de åbenbaringer sendt af den Almægtige Allah til budbringerne var sande. Disse omfatter Koranen, Tawraat (Torah’en), Injeel (Evangeliet), Sahifa’erne (Abrahams skrifte) og Zabur (Davids salmer) i den originale form. Den eneste autentiske ikke-ændrede og komplette bog fra Allah, der eksisterer i dag, er Koranen.

 1. Troen på alle profeterne og budbringerne sendt af Gud

Muslimerne tror på alle Allahs profeter uden forskelsbehandling/at skelne mellem dem. De var udvalgt af Allah til at levere og lære menneskeheden Hans guddommelige budskab. Nogle af de profeter, som er nævnt i koranen er: Adam, Ibrahim (Abraham), Musa (Moses), Dawud (David), Isa (Jesus) og Muhammad, den sidste profet (fred og velsignelser være over dem alle).

 1. Troen på livet efter døden

Muslimerne tror på at Allah har udvalgt en dag, hvor Han vil dømme mellem skabelsen, dette sker når denne verden vil komme til en ende og alle mennesker vil blive bragt tilbage til livet (genopstå), så de kan imødegå Allahs dom i overensstemmelse med deres handlinger. De vil enten blive belønnet med Jannah (paradiset) eller straffet i Jahannam (helvedet).

 1. Troen på skæbnen (Qadr)

Muslimerne tror på at den Almægtige Allah har ubegrænset viden og kontrol over alt det, Han har skabt. Alle handlinger, gode eller dårlige, forekommer fordi der er en grund bag det og dermed sætter muslimerne deres lid til Allah

Islam 5 søjler

 1. Shahadah – (trosbekendelsen)

Den første søjle i Islam som nævnt tidligere er at bevidne, at der ikke finde nogen Gud der er værdig til at blive tilbedt foruden Allah og at Profeten Muhammad er den sidste budbringer.

 1. Bønnen – (de fem daglig bønner)

Bønnen er noget, der bliver udført fem gange dagligt enten alene eller i en forsamling. Bønnerne udføres for at tilbede Allah og ihukomme Ham og for at styrke sit forhold til Ham. Allah siger i koranen:

”Sandelig, Jeg er Gud. Der er ingen anden Gud end Mig. Tjen derfor Mig, og hold bøn til ihukommelse af Mig!” Koranen 20:14

Og i et andet vers siger Allah:

”Reciter (O’ Muhammad), hvad der er blevet åbenbaret til dig af Skriften, og oprethold bøn! Sandelig forhindrer bønnen det skamløse og forkastelige og ihukommelsen af Allah er mægtigere. Allah ved, hvad I gør.” Koranen 29:45

Bønnen er det praktiske bevis for vores tro på Allah og Islam. Bønnen er blevet gjort obligatorisk fem gange om dagen på fem forskellige tidspunkter.

De fem forskellige bønner er:

 • Fajr – Fra daggry til lige før solopgang
 • Duhr –  Fra formiddag til eftermiddag
 • Asr – Fra sen eftermiddag til lige inden solnedgang
 • Maghrib – Fra solnedgang til dagslysets ende
 • Isha – nattebønnen

Download min bøn (kort)

Læs mere om bønnen og dets udførelse

 1. Zakat – (almisser)

Den tredje søjle i Islam er Zakat (almisser). Zakat indebærer, at man skal give 2.5% af ens overskydende rigdom til dem som Allah har valgt skal modtage det. Et af de vigtigste principper i Islam er, at alt tilhører Gud, og at rigdom derfor skal bæres af mennesket med omhu, bevidst om at al rigdom tilhører Gud.

Ordet Zakat betyder både rensning og vækst. Vores ejendele bliver renset ved, at vi tilsidesætter en andel for dem i nød og ligesom beskæring af planter giver det planten balance og fremmer ny vækst. Allah siger i koranen:

”Almisserne skal kun gå til de fattige og nødlidende og til dem der arbejder i at samle (zakat), og til dem hvis hjerte skal vindes (for islam) til de fri slaver (eller slaver) og de forgældede, til Allahs sag og til den vejfarende; dette som en forordning fra Allah. Og Allah er vidende og vis.” Koranen 9:60

At give Zakat beviser at kærligheden til Allah i at følge Hans ordre er større end kærligheden til rigdom. Det tjener også i at hjælpe de fattige, dem, der står i gæld, beskytter nationen og styrker ens egen tro.

Læs mere om Zakat

 1. Sawm – (at faste i Ramadan)

Den fjerde søjle i Islam er at faste under måneden af Ramadan (den niende måned i den islamiske kalender) fra solopgang til solnedgang hver dag. Allah siger i koranen:

”O’ i, der tror! Jeres forskrift er at faste, ligesom det var foreskrevet dem før jer; måske bliver I gudfrygtige!” Koranen 2:183

Fasten gøre det muligt for en person at udvikle selvkontrol og dedikere sin krop og sjæl til udelukkende at tilbede Allah. Ramadan er også en stor mulighed for at sætte pris på de velsignelser, som Allah har skænket os, og det giver os et indblik i, hvad de fattige og sultne i verden oplever, ofte på et regelmæssigt grundlag.

Læs mere om Sawm

 1. Hajj (pilgrimsrejsen til Mekka)

Den femte søjle i Islam som er obligatorisk for enhver muslim er, at man skal udføre pilgrimsrejsen til Mekka mindst en gang i sit liv, hvis man har mulighed for det. Allah siger i koranen:

“Sandelig det første hus, der blev bygget for mennesker, er det i Bakka (en dal i Makka), som en velsignelse og retledning for alverden. Det er et tydeligt tegn. Ibrahims plads. Den der betræder pladsen vil være i sikkerhed. Allah har pålagt menneskerne valfart til huset, de som er i stand til at rejse dertil. Men hvis nogen benægter sin skæbne, er Allah uafhængig af alt det skabte.” Koranen 3:96-97

Gennemsnitligt er der omtrent to millioner mennesker, der tager til Hajj hvert år og det er en fantastisk begivenhed for hele menneskeheden. Det viser sammenhold på trods af den store diversitet blandt menneskene, det indskærper en følelse af menneskelighed og for den enkelte rejsende opbygges tålmodighed og tolerance. Rejsen i sig selv er yderst spirituel og ingen rejse i verden er lig med den.

Læs mere om Hajj

Share