6. september 2015

Bliv muslim

Islam er en af verdens store religioner. Personer, der følger Islam, kaldes muslimer; det anslås, at der findes ca. 1.6 billioner muslimer (i 2014). Islam er udbredt i næsten alle dele af verden. I Danmark udgør muslimerne det næststørste religiøse samfund med ca. 263.000 medlemmer (2015).

Det arabiske ord “Islam” betyder underkastelse eller hengivelse (til Gud), og er afledt af ordet “fred”, da Islam lærer at fred i sindet, livet og i hjertet opnås, når man hengiver sig til Gud og lever efter Hans Guddommelige åbenbarede lov.

Ordet “muslim” betyder en der underkaster eller hengiver sig til Gud.

Gud og profeterne

Islam er ikke en ny religion. Ifølge Koranen, Guds sidste åbenbaring (hellige skrift) har den sande Gud, Allah, åbenbaret til en række mennesker (profeter og budbringere) siden skabelsen, for at gøre det muligt for mennesket at få svar på de vigtige spørgsmål i livet, blive vejledt, samt få kendskab til de smukke principper, som Gud har lagt fast for sin skabning.

Islam er derfor ikke en ny religion, fordi underkastelse og hengivelse til Gud (dvs. Islam) er budskabet som er blevet åbenbaret til alle Guds profeter og budbringere. Hovedbudskabet fra alle profeterne har altid været, at der kun er én sand Gud og Han alene er værdig at blive tilbedt. Disse profeter starter med Adam og omfatter Noa, Abraham, Moses, David, Salomon, Johannes Døberen og Jesus, fred være med dem alle. Gud siger i den noble Koran:

“Og Vi sendte ikke nogen Sendebud før dig uden at vi åbenbarede for ham: `Ingen har ret til at blive tilbedt undtagen Mig – så tilbed Mig.´” Koranen 21:25

Dog blev det sande (oprindelige) budskab af disse profeter ødelagt over tid. Selv de seneste bøger, som Toraen og Evangeliet blev forfalsket og mistede dermed deres troværdighed til at guide folk til den rette vej. Derfor, 600 år efter Jesus, genoplivede Gud det tabte budskab som de tidligere profeter kom med, ved at sende Profeten Muhammed ﷺ, med Hans sidste åbenbaring, den Noble Koran, til hele menneskeheden. Da profeten Muhammed ﷺ er den sidste profet, har Gud Selv lovet at bevare det sidste åbenbarede ord (budskab), så det er en kilde til vejledning for hele menneskeheden indtil den sidste dag.

Gud den Almægtige siger i Koranen:

”Vi har kun sendt dig (åh Muhammad) som overbringer af det gode budskab og som advarer, til hele menneskeheden. Men de fleste mennesker har ingen viden.” Koranen 34:28

Og

”… Hvem end søger en anden religion end Islam, vil aldrig få det accepteret af Ham (Gud, Allah), og i det hinsides vil han være en af taberne.” Koranen 3:85

Hvordan bliver man muslim?

At blive muslim er en nem og simpel proces, som ikke kræver nogen forudsætninger. Man kan konvertere alene eller man kan vælge at gøre det i selskab med andre.

Man bliver Muslim ved at sige trosbekendelsen ”La ilaha illaAllah, Muhammadun rasulu Allah” som betyder: ”Der er ingen gud (el. guddom), som fortjener at blive tilbedt, undtagen Allah, og Muhammad er Guds sendebud (profet).”

Ved at udtale trosbekendelsen med oprigtighed og fuld overbevisning, så indtræder man Islams fold. I dét man indtræder Islams fold, så vil alle ens tidligere synder blive tilgivet og man starter et nyt liv baseret på fromhed og retskaffenhed. Profeten ﷺ sagde til en person, hvis betingelse for at acceptere Islam var, at Gud skulle tilgive hans synder:

“Ved du ikke at ved at acceptere Islam, så slettes alle ens tidligere synder?” [Sahih Muslim]

Når en person accepterer Islam, har han i realiteten angret fra hans tidligere liv og handlinger. Så i dét man indtræder Islam, er man fri for synder, og man er som et nyfødt spædbarn. Man bør gøre sit bedste for at vedligeholde dette rene stadie og stræbe efter at udføre flere gode handlinger.

Vigtigheden af at følge Islam er understreget i Koranen og i Hadith (profetens sædvane). Gud har sagt:

”… Den eneste religion, som er accepteret af Allah, er Islam.” Koranen 3:19

I et andet vers i Koranen siger Gud:

”Hvis nogen ønsker sig en anden religion end Islam, så bliver den ikke godtaget fra ham; i det hinsidige vil han være en af de fortabte (De vil finde sig selv i helvedet).” Koranen 3:85

Profeten Muhammed ﷺ har sagt;

“Den, som bevidner, at der er ingen, der fortjener at blive tilbedt foruden Allah, Han har ingen partnere, og Muhammad er Hans slave og sidste Budbringer og at Jesus er Hans slave og Budbringer. Og Hans ord, som Han skænkede til Maria og en ånd,der er Skabt af Ham; og at Paradiset er sandt og at helvedet er sandt. Så vil Gud ud fra hans handlinger til sidst tillade ham at træde ind i paradiset.” [Sahih Al-Bukhari]

Profeten Muhammad ﷺ har ligeledes sagt:

“Sandelig har Gud gjort helvedet forbudt for en person, der siger (og oprigtigt mener) “Jeg bevidner, at der findes ingen anden, der fortjener at blive tilbedt foruden Allah alene…” (Del af en Hadith som er berettet i Bukhari og Muslim)

Fordele ved konvertering til Islam

Der er mange fordele ved at konvertere til Islam. Nogle af dem er:

  • Alle ens tidligere synder bliver tilgivet, og man starter et nyt liv i fromhed og retskaffenhed. Og hvis man som muslim, begår fejl, eller synder så kan man altid omvende sig til Gud, og angre og derved blive tilgivet.
  • Man danner et personligt og direkte forhold til Gud ved at tilbede Ham alene, uden brug af mellemled. Man føler dette personlige forhold, og er klar over, at Gud ved alt og Han kommer til ens undsætning, når man har brug for Ham.
  • Man indser det egentlige formål med ens liv, hvilket er at anerkende Gud ydmygt på basis af en monoteistisk underkastelse og overholdelse af Hans befalinger og forbud.
  • Man bliver forsynet med et lys (troen), som guider en gennem livet.
  • Man finder sand lykke, ro og indre fred.
  • Man opnår frelse fra evigt ophold i helvede.
  • Den største fordel ved at blive muslim er Guds løfte om belønning og det evige paradis. De, der bliver velsignet med paradiset, vil leve et evigt liv i lykke, uden nogen form for sygdom, smerte eller sorg. Gud vil være tilfreds med dem, og de vil være tilfreds med Ham. I paradiset er der fornøjelser, som intet øje nogensinde har set, intet øre nogensinde har hørt, og intet sind nogensinde kan forestille sig.

Hvis du gerne vil have mere information om Islam, eller hvis du har nogen spørgsmål eller kommentarer er du velkommen til at kontakte os på info@udforskislam.dk

Share