6. september 2015

Ny muslim

I det øjeblik en person bliver muslim, der vil alle vedkommendes forrige synder blive tilgivet uanset hvilken alder man er i eller antallet af synder, man før har begået. Der står i den hellige Koran:

“Sig til dem, der ikke tror, hvis de afstår (fra vantroskab nu), vil deres fortid være tilgivet […]”. Koranen 8:38

“Sig (O Muhammad): “Hvis du elsker Allah, så følg mig: Allah vil elske dig og tilgive dig for dine synder. Og Allah er Den Tilgivende, Mest Barmhjertige”. Koranen, 3:31

Som et resultat af den første fordel vil din loyalitet, troskab og lydighed være til Skaberen Ham selv. Du vil transcendere dig selv væk fra al form for troskab til denne verden. Hvis der skulle opstå en interessekonflikt mellem din chef, i dit arbejde, din regering, dit system eller ethvert verdsligt forhold, så vil du utvivlsomt sætte din lid til Allah, Skaberen af universet. Du vil følge Ham før du følger nogen andre.

Som følge af den anden fordel vil du være i stand til at opnå fred, harmoni, ro og glæde i dig selv, med din familie, med menneskene omkring dig i verden, med omgivelserne og med universet. Man skal huske at kilden til fred er Allah og et af Hans smukke navne er netop “Freden”. Allah, Den Ophøjede, siger:

“[…] Og ihukommelsen (prisen) af (dig) fra Allah (foran englene) er sandelig bedre (end når du selv ihukommer (priser) Allah i bøn)”. Koranen, 29:45

“Husk mig og så vil Jeg huske jer”. Koranen, 2:152

“Og ihukom din Rabb i dig selv, ydmygt og med frygt, og uden at være højlydt med ordene – i morgenerne og aftenerne, og vær ikke som dem, som forsømmer”. Koranen, 7:205

“[…] Og ihukom Allah meget, så I bliver succesfulde” . Koranen, 62:10

“Sandelig, de muslimske mænd og kvinder og de troende mænd og kvinder og de lydige mænd og kvinder og de sandfærdige mænd og kvinder og de tålmodige mænd og kvinder og de ydmyge mænd og kvinder og de velgørende mænd og kvinder og de fastende mænd og kvinder og mændene, der dækker sine private dele og kvinderne, der gøre lige så og mændene, der ihukommer Allah ofte og kvinderne, der gøre lige så – for dem har Allah forberedt tilgivelse og en kæmpe belønning”. Koranen, 33:35

Du vil slippe af med de ekstra elektrostatiske ladninger fra din hjerne og fra centralnervesystemet ved at udføre den daglige Salah. Gennem Salah skal du bukke dig ved at lade din pande ramme gulvet. Sådan lægger du dig selv til grund, og du aflader disse ekstra ladninger til grunden. Som et resultat af denne handling, vil du komme af med en masse neurologiske sygdomme fra din krop. Du vil opnå en behagelig personlighed. Du vil være venlig og venskabelig. Du vil ikke få brug for at drikke alkohol, tage stoffer og heller ikke blive involveret i vulgaritet og umoralitet. Gennem erfaringen af Fasten i islam vil du blive i stand til at have selv-kontrol, selv-beherskelse, selv-disciplin, selv-opdragelse, selv-evaluere og selv-lydighed til Allah, Skaberen. Du vil uden tvivl være i stand til at forbedre dit helbred, personlighed, karakter og opførsel. Du vil være gavmild og gæstfri. Du vil prøve at rense dig selv og dine fejl ved at dele din glæde og din rigdom med dem, som har mindre rigdom end dig. Dine belønninger vil multipliceres, når de håndteres dagligt indtil dommedagen.

Ved at udføre pilgrimsrejsen til Makkah vil du transcendere dig selv fra at være nationalistisk, sekterisk eller pålydende ved at blive universel. Du vil være en essentiel del af regnbuen af islam. Du vil blive en del af broderskabet i islam med dem, som allerede har underkastet sig Skaberen. Du vil samtidig slippe af med enhver form for mindreværds- og overlegenhedskomplekser. Du vil også finde dig selv i synkroni og i harmoni med alle Allahs profeter og sendebud, helt fra skabelsen af Adam og Ev, til det sidste sendebud for menneskeheden; profeten Muhammad (fred være med ham). Mens i Makkah vil du blive i stand til at besøge stederne hvor åbenbaringerne af Koranen fandt sted ligeså vel stederne, som blev besøgt af profeten Abraham og medlemmer af hans familie som Hagar og Ishmael. Du vil besøge de steder, hvor de første astronauter, Adam og Eva, landede på jorden.

Når du accepterer islam, vil du hjælpe med at nedsænke alle former for sociale sygdomme/laster: Ungdomskriminalitet, børnemishandling, vold i hjemmet, incest, homoseksualitet, seksuel promiskuitet, førægteskabelige forhold, udenomsægteskabelige forhold og andre laster

Endelig vil du, når døden træffer, dø i fred. Du vil have et lykkeligt liv i graven og senere opnå evig lykke. Når døden finder sted, vil englene på dette tidspunkt give dig komfort. De vil også vise dig din plads i paradiset. På dommedagen vil du blive i stand til at se og møde alle Guds profeter og sendebud af menneskeheden heriblandt Noah, Abraham, Moses, Jesus og Muhammad. Du vil være i stand til at se og møde alle dine venner og pårørende. Du vil leve et evigt liv med lyksalighed i Paradiset.

Reflekter…

Fordelene, som er nævnt ovenfor, kan ikke erstattes med penge. Ingen kan sælge dem til dig eller reklamere dem på TV. Du skal selv tage initiativet og prøve at opnå dem ved først og fremmest at acceptere islam og derefter ved at praktisere dens læren. Du skal være ærlig over for dig selv og sandfærdig over for Skaberen. Du bør prøve at gå helhjertet ind for at praktisere, hvad du tror på – uagtet om nogen andre er gode eller ikke, hvorimod at søge lykke er et must. Den bør ikke måles med andre menneskers standard og heller ikke med materielle anskaffelser. Lykke er fra dens potentielle kinetiske form. Folk omkring dig bør føle din lykke ligeså vel som gavn fra dig.

Udforsk Islams formål er ganske enkelt at give dig den bedste oplevelse af Islam som ny muslim. Vi byder således nye muslimer hjerteligt velkommen til det islamiske fællesskab. Udforsk Islam ønsker at gøre overgangen fra ikke-muslim til muslim lettere for dig.

Derfor har vi dedikeret en hel sektion til dig som ny muslim, der har til formål at bane vej for udviklingen af en solid forståelse for Islams grundlag. Det tilgængelige materiale suppleres med relevant undervisning, hvor der ligeledes er rig mulighed for at stille spørgsmål for at udrede eventuelle misforståelser og/eller forvirringer.

Som dine søskende i Islam, prioriterer vi ikke blot din tilegnelse af islamisk viden, men ligeledes dit generelle velbefindende. Derfor yder vi glædeligt hjælp og moralsk støtte under de spændende arrangementer, som vi løbende afholder, hvor der vil være rig mulighed for at udvide dit islamiske netværk.

Share